Samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn essentieel en niet te missen in een zorgnetwerk. Het draaiboek zorgnetwerken gaat van pagina 70 tot en met pagina 80 dieper in op de vrijwilligerswerking.

We ontwikkelden een aantal instrumenten die ondersteunend kunnen zijn bij de signaalfunctie van vrijwilligers: 

Brochures "signaalfunctie" voor coördinatoren en vrijwilligers

We ontwikkelden in 2010 samen met de uitwisselingstafel zorgnetwerken 2 brochures rond signaalfunctie. Download de brochure signaalfunctie voor coördinatoren en voor vrijwilligers.

Vormingsmodule voor vrijwilligers

In 2015 ontwikkelden we een vormingsmodule 'Zorgzaam en zorgvuldig omgaan met signalen in het vrijwilligerswerk' (auteur: Wim Wouters). Deze vorming is een gezamenlijk initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Cera, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Thomas More Hogeschool. De brochure vindt u hier en een handleiding om de vorming zelf te geven hier.

Hier vindt u een presentatie over de over de signaalfunctie: "Zorgzaam en zorgvuldig signaleren".


Aanbod partnerorganisaties:

Werken met vrijwilligers: Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk op http://www.vrijwilligersweb.be en de vacaturedatabank voor vrijwilligerswerk op www.vrijwilligerswerk.be 

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Het feit alleen al dat je iets betekent voor je dorpsgenoten, dat je de mensen gewoon op die manier kan helpen… Soms vraag ik mij af of ik in plaats van aan politiek te doen mij niet beter nog meer had ingezet voor initiatieven zoals NESTOR
vrijwilligster dorpsdienst NESTORBekijk alle quotes