Ondersteuning

Samenlevingsopbouw en Cera werken een ondersteuningsaanbod uit op maat van zorgnetwerken.

Een zorgnetwerk opstarten vraagt een goede voorbereiding. Ook de verdere uitwerking en coördinatie van een zorgnetwerk vergt een permanente inzet. Er komt kennis bij kijken op verschillende fronten: outreachend werken, een vrijwilligerswerking uitbouwen, invulling geven aan de signaalfunctie, netwerkvorming met partnerorganisaties, lokale verenigingen en sleutelfiguren, communicatie, doorverwijzing, registratie...

Stapsgewijs ontwikkelen we een aangepast ondersteuningsaanbod op maat van de kernelementen in de werking van een zorgnetwerk.

 

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Introductiegesprek: Overweegt u van start te gaan met een zorgnetwerk? In een introductiegesprek van een tweetal uur maken we u graag wegwijs op basis van onze praktijkervaringen. Meer info: Veerle Gevaert, veerle.gevaert@samenlevingsopbouw.be - vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Uitwisselingstafels:

  • Uitwisselingstafel zorgnetwerken West-Vlaanderen: Medewerkers van zorgnetwerken worstelen dikwijls met dezelfde vragen en problemen. Via de uitwisselingstafel proberen we daarop in te spelen. Door inhoudelijke thema's samen aan te pakken, krijgen de medewerkers ondersteuning voor hun praktijkwerk. Daarnaast vormt de uitwisselingstafel ook een goed platform om de krachten te bundelen voor onze signaalfunctie en beleidswerk. De uitwisselingstafel komt 3 à 4 keer per jaar bijeen. Interesse om deel te nemen? We bekijken graag samen met u of ons aanbod tegemoet komt aan uw vraag. Contacteer Veerle Gevaert, veerle.gevaert@samenlevingsopbouw.be - vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. 
  • Uitwisselingstafel zorgnetwerken Oost-Vlaanderen. Het project Zorgnetwerken Oost-Vlaanderen 2014-2016 is een samenwerking van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en de OCMW's van Laarne, Wetteren, Wichelen, Zele, Zingem, Zottegem en Zwalm met de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen - meer info: Linde Stael, linde.stael@samenlevingsopbouw.be - vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Draaiboek zorgnetwerken. 10 jaar praktijk in West-Vlaanderen resulteerde in een handig praktijkboek.

Ondersteunend materiaal voor de signaalfunctie:

  • Brochures "signaalfunctie" voor coördinatoren en vrijwilligers: We ontwikkelden in 2010 samen met de uitwisselingstafel zorgnetwerken 2 brochures rond signaalfunctie. Download de brochure signaalfunctie voor coördinatoren en voor vrijwilligers.
  • Vormingsmodule voor vrijwilligers: In 2015 ontwikkelden we een vormingsmodule 'Zorgzaam en zorgvuldig omgaan met signalen in het vrijwilligerswerk' (auteur: Wim Wouters). Deze vorming is een gezamenlijk initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Cera, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Thomas More Hogeschool. De brochure vindt u hier en een handleiding om de vorming zelf te geven hier.
  • Hier vindt u een presentatie over de over de signaalfunctie: "Zorgzaam en zorgvuldig signaleren".

Ad hoc inspiratiemomenten en studiedagen: info over recente evenementen

Instrument voor impactevaluatie (in ontwikkeling): We ontwikkelen een instrument dat op een vlotte manier de impact van een zorgnetwerk in beeld brengt, een zogenaamd "impactdashboard". Sinds halfweg 2015 werken we hiervoor mee aan het actie-onderzoek van de Sociale Innovatiefabriek. Op 29 november 2016 vindt het slotmoment plaats. Meer informatie volgt najaar 2016.


Aanbod partnerorganisaties:

  • Introductie over het lokaal proactief kader "Iedereen beschermd". Meer info bij vzw Samenlevingsopbouw Vlaanderen en hier.
  • Werken met vrijwilligers: Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk op http://www.vrijwilligersweb.be en de vacaturedatabank voor vrijwilligerswerk op www.vrijwilligerswerk.be 

 

 

 

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Ik ben vooral chauffeur en ik rij met de mensen op familiebezoek, naar de dokter. Of ga gewoon eens goeiedag zeggen bij de mensen tussendoor. Mensen zitten soms in isolement, kunnen zich zelf niet verplaatsen en dan probeer ik mensen toch eens een goeidag te zeggen. En mensen appreciëren dat ook.
vrijwilliger ZOHRABekijk alle quotes