Signaalfunctie

Wenst u zich te verdiepen in de signaalfunctie van zorgnetwerken of bent u op zoek naar tips om daar in uw zorgnetwerk mee aan de slag te gaan? We ontwikkelden enkele instrumenten op maat. U vindt ze hieronder.

De signaalfunctie is een cruciaal onderdeel van de werking van een zorgnetwerk. De signaalfunctie binnen zorgnetwerken houdt in dat vrijwilligers en professionals de oren en ogen openhouden voor eventuele vragen of problemen die expliciet of impliciet worden gesteld of besproken door de gebruikers. En dat samen gezocht wordt naar een geschikte oplossing.

Meerwaarde?

  • Noodzakelijk voor het oplossen van individuele zorg- en hulpvragen
  • Noodzakelijk voor het oplossen van structurele zorg- en hulpvragen
  • Blootleggen van verdoken armoede en eenzaamheid

 

Aanbevolen lectuur: Hoofdstuk 3. Signaalfunctie in het draaiboek.

In het draaiboek vindt u van pagina 54 tot en met 70 informatie en nuttige tips.

 

Brochures "signaalfunctie" voor coördinatoren en vrijwilligers

We ontwikkelden in 2010 samen met de uitwisselingstafel zorgnetwerken 2 brochures rond signaalfunctie. Download de brochure signaalfunctie voor coördinatoren en voor vrijwilligers.

 

Vormingsmodule voor vrijwilligers

In 2015 ontwikkelden we een vormingsmodule 'Zorgzaam en zorgvuldig omgaan met signalen in het vrijwilligerswerk' (auteur: Wim Wouters). Deze vorming is een gezamenlijk initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Cera, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Thomas More Hogeschool. De brochure vindt u hier en een handleiding om de vorming zelf te geven hier.

 

Signaalkaartjes voor vrijwilligers

Ter ondersteuning van vrijwilligers maken bepaalde zorgnetwerken gebruik van ‘signaalkaartjes’. Een voorbeeld kan u hier downloaden: fiche verjaardagsbezoek, fiche vervoer

 

Bent u op zoek naar informatie over omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim door vrijwilligers ? 

De infobrochure ‘omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim’ (auteur: Wim Wouters) kan u hier downloaden. Er hoort ook een leidraad voor het geven van vorming bij en een powerpointpresentatie. klik hier

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Om op de trein te stappen, op de autobus te stappen heb ik hulp nodig. Dat is allemaal zeer wijd. En bij ’t afstappen, je zou er bijna moeten afspringen. En met ZOHRA rijd ik naar ’t station en yvette gaat mee. En daar neem ik de trein om bijvoorbeeld eens de familie te bezoeken. Moest ZOHRA niet bestaan, dan kon ik mijn deur niet meer uitkomen.
gebruiker ZOHRABekijk alle quotes