Documentatie evenementen

Op 29 oktober 2015 organiseerden we een inspiratiemoment als start van het traject "Zorgnetwerken verbinden". Met dit initiatief willen we in de periode juni 2015 - juni 2017 extra inzetten op volgende vier sporen: verdere bekendmaking van het zorgnetwerkmodel, het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod, het verkennen van nieuwe partnerschappen en het uitwerken van pistes voor een duurzame inbedding van het zorgnetwerkmodel.

Op 14 maart 2014 hebben we het project "Zorgnetwerken en armoede" afgerond met een presentatie van de resultaten.

Hieronder vindt u de presentaties van beide momenten.

 

Inspiratiemoment 29 oktober 2015

ppt Zorgnetwerken verbinden: uitdagingen voor de toekomst - Carmen Mathijssen, CERA ; Nancy Van Landegem, Chris Verstraete, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

ppt VVSG Zorgnetwerken versterken het lokaal sociaal beleid en buurtgerichte zorg - Tine De Vriendt, VVSG

ppt Sessie 1: Dorpdienst ZOHRA-Sociaal Huis Avelgem & vzw Groep Ubuntu bouwen bruggen voor personen met een beperking en hun netwerk in Avelgem - Wendy Forêt, Dorpsdienst ZOHRA

ppt Sessie 1b: Ouder worden in je buurt - Trees Vandeputte, vzw Groep Ubuntu

ppt Sessie 2: Buurtlink en andere linken in de buurt, een Antwerps verhaal - Joke Verlaet, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad ; Jolien Legrand, Buurtwerker en GGZ

ppt Sessie 3: Intergemeentelijk zorgnetwerk Dorpsdienst Nestor en Integrale Thuiszorg met zorgcoach samen an de slag in de kleinste stad - Rebecca Vandemaele,Dorpsdienst Nestor

ppt Sessie 3b: Zorgcoachvoorstelling inspiratiemoment - Gerlinde Torreele, Zorgcoach Integrale Thuiszorg in plattelandsgebied Mesen en Heuvelland

ppt Sessie 4: Schoolstart Mechelen, een zorgnetwerk voor betere onderwijskansen - Stéphanie Vandenbossche, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie

ppt Sessie 5:Zorgzaam en zorgvuldig omgaan met signalen in het vrijwilligerswerk - Wim Wouters, Thomas More Hogeschool

ppt Sessie 5b: Brochure voor vrijwilligers "Zorgzaam en zorgvuldig omgaan met signalen" - Wim Wouters, Thomas More Hogeschool

ppt Sessie 6: Draaiboek Zorgnetwerken - Lieze Pareit, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

 

 

 

 

Studiedag 14 maart 2014

Op 14 maart 2014 ging in Leuven een inspiratie- en studiemoment over zorgnetwerken door. Een 100-tal aanwezigen, waaronder tal van lokale besturen, toonden veel interesse. Het was een moment van informatie krijgen, delen en uitwisselen: elkaar inspireren. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen ontwikkelt en ondersteunt sinds 2005zorgnetwerken. Vanaf 2011 wordt in samenwerking met Cera onderzocht of en hoe zorgnetwerken ook een rol kunnen opnemen bij lokale armoedebestrijding.

Tijdens het studiemoment werd in primeur de nieuwe website www.ontknoop.be gelanceerd. Dit is een website over, voor en door zorgnetwerken in Vlaanderen. Lokale besturen of andere actoren die met zorgnetwerken aan de slag willen, vinden er tal van ondersteunend materiaal. Dit materiaal omvat onder meer een inventaris van de reeds bekende Vlaamse zorgnetwerken.

Als kers op de taart mocht Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen tijdens de studiedag van Minster van Welzijn, Jo Vandeurzen, het Flanders's Care project partner label 'Slimmer zorgen voor morgen' ontvangen. De minister loofde Samenlevingsopbouw voor hun innovatief werk

Hieronder de PowerPoints van het inspirtatie- en studiemoment zorgnetwerken.

ppt Vrijwilligersbeleid ontwikkelen en uitbouwen

ppt Onderzoeksresultaten HOWEST

ppt Buurtvervlechting

ppt Zorgnetwerken als instrument voor pro-actief handelen

ppt Zorgnetwerken en armoedebestrijding

ppt Zorgnetwerken: wat, wie, hoe, en voor wie

ppt Uitdagingen voor de toekomst

  

 

 

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Je ziet hoe de vrijwilliger met je kind bezig is, hoe zij dat voorlezen aanpakt, hoe ze samen kleuren en vertellen… Dat inspireert. Onze zoon lag eens te slapen op het moment dat Trees aankwam en ik heb toen een hele tijd met haar gepraat en ook dat deed mij goed.
mama/gebruiker voorlezen bij kleuters door ZOHRABekijk alle quotes