Buurtvervlechting

Info

Buurtvervlechting gaat over het inzetten van individuele talenten van mensen om zo te werken aan een warme en 
inclusieve samenleving. Er wordt vertrokken vanuit capaciteiten en interesses van buurtvervlechters om hen zo met elkaar
in contact te brengen.
Iets wat je goed kan of leuk vindt, iets doen voor iemand anders, samen met iemand anders doen: dat is de kern van 
buurtvervlechting.
Buurtvervlechting is wederkerig. Dit betekent dat buurtvervlechters zowel hulp kunnen bieden als vragen. Op die manier
bestaan er verschillende contacten en relaties, waarbij buurtvervlechters betekenisvolle rollen opnemen voor elkaar.
De buurtvervlechters zijn buurtbewoners en cliënten van Tordale. Samen vormen ze een netwerk en kunnen ze elkaar contacteren om samen leuke dingen te doen.

Klik hier voor het draaiboek Buurtvervlechting (september 2013):

Medewerkers aan dit project

Patriek Prinsie

GSM:  0499 93 75 64
Email:  patriek.prinsie@tordale.be

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Ik kon mij niet meer verplaatsen met de fiets. Ik heb dat lang gedaan, maar het ging niet meer. Een buurvrouw zei me, die dat gelezen had, is ZOHRA niet iets voor jou? Waarom probeer je dat eens niet? En ik heb dat dan gedaan. En dat is heel goed meegevallen.
gebruiker ZOHRABekijk alle quotes