Samen Zorgen

Info

Het project Samen Zorgen wil aan alle senioren van Koksijde de kans geven om een sociaal netwerk uit te bouwen of te versterken en zo het risico op vereenzaming verminderen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het aanwezige sociaal kapitaal binnen de gemeente: jonge senioren worden gestimuleerd om een sociaal engagement op te nemen als vrijwilliger, zo helpen zij niet enkel het sociaal netwerk van oudere senioren te versterken, maar ook hun eigen sociaal netwerk. Samen Zorgen vertrekt vanuit de concrete noden en interesses van de senioren, om een dienstverlening op maat aan te bieden.

Enkele voorbeelden van acties:

  • Organiseren van laagdrempelige ontmoetingsnamiddag (2x per maand)
  • Vergroten van sociaal netwerken van senioren door organiseren van kleinschalige activiteiten waarbij gezocht wordt om mensen uit dezelfde buurt met dezelfde noden te matchen met elkaar (bv. samen gaan wandelen, samen kopje koffie drinken, samen naar de ontmoetingsnamiddagen gaan,...)
  • Vrijwilligers worden ingezet  voor de opstart en realisatie van de telefoonster en de verjaardagsbezoekjes aan 80-jarigen

 

Het project Samen Zorgen startte volgende projecten op:

een telefoonster, verjaardagsbezoekjes aan 80-jarigen, ontmoetingsnamiddagen in diverse buurten van Koksijde en 2x per maand een vaste ontmoetingsruimte. Dit zorgt duidelijk voor vorming van nieuwe netwerken.

Vrijwilligers (voornamelijk jonge, actieve senioren) werden opgeleid, hebben inspraak in de activiteiten en staan in voor de uitvoering. Ook hun sociaal netwerk wordt versterkt.

Het project Samen Zorgen werkt vraaggestuurd. Zowel medewerkers als vrijwilligers polsen naar de concrete noden en interesses van de doelgroep, zodat we een dienstverlening op maat kunnen aanbieden. De sociale cohesie in buurten wordt versterkt door mensen met gemeenschappelijke interesse samen te brengen.

Bekijk website

Diensten

  • Ontmoeting
  • Telefoonster
  • Verjaardagsbezoekjes 80-jarigen

Medewerkers aan dit project

Katrien Debruyne - Projectcoördinator Samen Zorgen

Telefoon:  058 53 43 19
Email:  katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Toen ik weer vertrok, zei ze: ‘Je moet geen jaar meer wachten om nog eens op bezoek te komen.’ Zo zie je dat mensen het bezoekje appreciëren en dat het echt wel nuttig is om langs te gaan.
vrijwilligster dorpsdienst NESTORBekijk alle quotes