Hulste (be)zorg(d)t

Info

 

Het project 'Hulste (be)zorg(d)t' wil, met ondersteuning van vrijwilligers, proactief toestappen naar alle 80-plussers in Hulste. Door hun hoge leeftijd vormen zij een maatschappelijk kwetsbare groep. Vrijwilligers bezoeken hen thuis voor een losse babbel, polsen naar hun thuis- en woonsituatie en gaan na wat hun vragen en behoeften zijn, wat er bij hen leeft. Vervolgens wil het project in samenwerking met lokale zorgverleners, verenigingen en buurtbewoners hierop inspelen door gerichte activiteiten en burenhulp te organiseren. Op die manier streeft het project naar een vraag- en aanbodsysteem dat, over de generaties heen, burenhulp organiseert en individuele talenten koppelt. 

Het project ‘Hulste (be)zorg(d)t’ wil:

  • vragen, behoeftes en talenten van 80-plussers uit Hulste in kaart brengen;
  • 80-plussers informeren over en toeleiden naar de diensten van lokale zorgverleners;
  • 80-plussers in staat stellen zo lang mogelijk op een kwalitatieve manier thuis te blijven wonen;
  • het sociaal netwerk van 80-plussers versterken;
  • burenhulp stimuleren.

 

Medewerkers aan dit project

Lieze Bakelant - Centrumleider Dorpshuis De Rijstpekker

Telefoon:  056 73 52 70
Email:  lieze.bakelant@ocmwharelbeke.be

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Het is voor ons een positieve ervaring! We zien ook duidelijk een verschil bij ons zoontje: zijn woordjes zijn veel verbeterd. Hij is zelfs losser geworden. Meestal is hij bedeesd maar met Trees (vrijwilliger) klikte het direct.
mama/gebruiker voorlezen bij kleuters door ZOHRABekijk alle quotes