Oudervriendelijk Kortenaken

Info

Met het zorgnetwerk Oudervriendelijk Kortenaken proberen we een alternatief antwoord te geven op de vergrijzing door 
niet enkel te focussen op de negatieve aspecten van ouder worden, maar vooral de krachten en talenten van deze
personen aan te wenden. Met Oudervriendelijk Kortenaken willen we een pro-actief zorgnetwerk opbouwen. Om deze
doelstelling te bekomen lopen er verschillende projecten:

  • De Mobiele Ambtenaar: bij mensen die niet naar het OCMW kunnen of durven komen, gaat een mobiele ambtenaarop huisbezoek en brengt zo het OCMW aan huis. Deze persoon coacht ook de ouderen actief bij het ouder worden.
  • PlussersGids: deze gids bevatte een opsomming van diverse thema's die voor senioren belangrijk konden zijn en werddoor vrijwilligers bedeeld bij alle 55-plussers. Omdat het niet haalbaar was om op geregelde tijdstippen een geüpdateteversie aan de mensen te bezorgen , werd gezocht naar een andere oplossing.
  • 'Beter een goede buur...': wanneer ouderen kleine hulpvragen hebben, gaat de mobiele ambtenaar op zoek naar eenvrijwilliger uit de buurt om deze taken op te nemen.
  • PlussersPost: dit is een magazine rond ouderen dat 4 maal per jaar bedeeld wordt bij elke inwoner van Kortenaken.De doelstelling is drieledig: de beeldvorming ten opzichte van senioren positief keren, de mensen gericht informeren en activieren. Dit door steeds de mogelijkheden voor senioren te benadrukken, het vrijwilligerswerk, de verschillende activiteiten in de gemeente,...  
  • Gezond een leven lang: via dit project wil men werken rond gezondheidsthema's bij ouderen. Men streeft er ook naar omouderen meer te laten bewegen.
  • Verjaardagsbezoekjes aan 75-plussers
  • Bezoeken van alle personen die een overlijden meemaken in hun huisgezin

 

lees meer op vvsg.be

 

 

Diensten

  • Mobiele ambtenaar
  • Beter een goede buur
  • Verjaardagsbezoekjes 75+'ers

Medewerkers aan dit project

Tina Luyckx

Telefoon:  016 77 29 42
Email:  tina.luyckx@ocmw-kortenaken.be

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Je ziet hoe de vrijwilliger met je kind bezig is, hoe zij dat voorlezen aanpakt, hoe ze samen kleuren en vertellen… Dat inspireert. Onze zoon lag eens te slapen op het moment dat Trees aankwam en ik heb toen een hele tijd met haar gepraat en ook dat deed mij goed.
mama/gebruiker voorlezen bij kleuters door ZOHRABekijk alle quotes