Grootse plannen met kleine verhalen - Slotmoment Oost-Vlaamse zorgnetwerken 14 juni 2016

Studiedag Week van de Vrijwilliger 2017

Vrijwilligers versterken je buurt

Dinsdag 7 maart 2017
10.00 tot 15.00 uur

- See more at: http://www.ontknoop.be/home/#sthash.N1XDFX0s.dpuf

Studiedag Week van de Vrijwilliger 2017

Vrijwilligers versterken je buurt

Dinsdag 7 maart 2017
10.00 tot 15.00 uur

- See more at: http://www.ontknoop.be/home/#sthash.N1XDFX0s.dpuf

Studiedag Week van de Vrijwilliger 2017

Vrijwilligers versterken je buurt

Dinsdag 7 maart 2017
10.00 tot 15.00 uur

- See more at: http://www.ontknoop.be/home/#sthash.N1XDFX0s.dpuf

tudiedag Week van de Vrijwilliger 2017

Vrijwilligers versterken je buurt

Dinsdag 7 maart 2017
10.00 tot 15.00 uur

- See more at: http://www.ontknoop.be/home/#sthash.N1XDFX0s.dpu

Op 14 juni vond het slotmoment "De kleine verhalen van zorgnetwerken plaats", een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en zeven Oost-Vlaamse zorgnetwerken.

"Cijfers en resultaten krijgen steeds meer aandacht binnen de sociale sector. Maar wat met de kleine verhalen? Hoe kan je ze tot bij het beleid krijgen? Hoe krijgen ze de aandacht die ze verdienen? Door praktijkuitwisseling met vrijwilligers en coördinatoren komen we tot ideëen."

Het project Zorgnetwerken Oost-Vlaanderen 2014-2016 is een samenwerking van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en het OCMW van Laarne, Wetteren, Wichelen, Zele, Zingem, Zottgem en Zwalm met de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Meer info is hier te vinden.

 

Vorig evenement:

Studiedag Week van de vrijwilliger 2017

Vrijwilligers versterken je buurt - dinsdag 7 maart 2017 - 10.00 tot 15.00 uur.
Inspiratiemoment "Zorgnetwerken verbinden" - 29 oktober 2015 (Leuven)

Op 29 oktober 2015 organiseerde Samenlevingsopbouw in samenwerking met Cera en VVSG het inspiratiemoment “Zorgnetwerken verbinden”. Een 120-tal deelnemers verdiepten zich in het hoe en waarom van de zorgnetwerken en lieten zich inspireren in de praktijksessies.

 

Minister Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Zorgnetwerken zijn een hele mooie manier om een warme en solidaire samenleving te creëren. Niet in de plaats van de overheid, niet in de plaats van de professionele zorg. Wel als belangrijke duurzame schakel in de zorg om het beste in de samenleving te mobiliseren. We moeten mensen met elkaar verbinden. Dat geeft zin aan samenleven. Zorgnetwerken maken met soms kleine initiatieven een wereld van verschil. Ze signaleren onderbescherming en armoederisico’s, ze vormen een schakel in een warme buurt en creëren kansen.”

  

Op dit inspiratiemoment kon u kennismaken met richtinggevende beleidspistes en zorgnetwerken. Minister Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, kwam de beleidskeuze voor vermaatschappelijking van de zorg toelichten en hoe zorgnetwerken hierin een rol kunnen vervullen. Daarnaast was er de mogelijkheid om kennis te maken met de praktijk van enkele zorgnetwerken met een focus op samenwerking met initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg, sector voor personen met een beperking, thuiszorg, ouderenzorg, lokale besturen… 

Vervolg?
De komende maanden leggen we verder contacten met initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, sector voor personen met een beperking, ouderenzorg, mutualiteiten, VVSG… We doen dit op Vlaams niveau en in de verschillende Provincies in samenwerking met de collega-instituten binnen onze sector. We onderzoeken samen met alle betrokkenen hoe zorgnetwerken kunnen inspelen op de vragen en voorstellen van verschillende kwetsbare groepen. En we werken pistes uit om dit te verduurzamen.

Zelf aan de slag?
Wil je meer te weten komen over zorgnetwerken of zelf aan de slag, neem dan zeker verder een kijkje op www.ontknoop.be. Je vindt er heel wat informatie over de zorgnetwerken en ondersteunend materiaal zoals het draaiboek zorgnetwerken.

Presentaties en documentatie van het inspiratiemoment

.jpg

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Mijn ervaring is dat als je met de mensen rijdt, hier of daar naartoe, dat die heel dikwijls meteen volle vertrouwen in u hebben en je heel vlug de open en toe kent van de mensen. Soms zitten de mensen met noden die niet altijd heel goed ingevuld worden.
vrijwilliger ZOHRABekijk alle quotes