Slimmer zorgen voor vandaag en morgen

Als lokale beleidsverantwoordelijke komt u soms in uw gemeente in aanraking met mensen die in de knoop zitten omwille van ziekte, eenzaamheid,  schulden, echtscheiding, werkloosheid, armoede, , verslaving, rouwproces, slechte huisvesting, een misstap met juridische gevolgen, …

Zorgnetwerken kunnen helpen met het ontknopen van deze problemen.
Ze doen dit via kleinschalige dienstverlening, ontmoeting, doorverwijzing, … kortom: door nabij te zijn, dicht bij de mensen.

Vrijwilligers vormen hierin een essentiële schakel, ondersteund door een netwerkcoördinator.
Deze netwerkcoördinator schakelt niet alleen tussen vrijwilligers en mensen met ondersteuningsnoden maar schakelt ook tussen mensen met een hulp- of zorgvraag en een netwerk van diensten.

 

Zorgnetwerken: opmerkelijke resultaten met een relatief kleine investering

Zorgnetwerken mobiliseren immers sociaal kapitaal in dorpen en buurten. Zo zijn ze een instrument om

  • senioren en zorgbehoevenden langer kwaliteitsvol te laten thuis wonen via aanvullende hulp- en dienstverlening.
  • ondersteunend te werken naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderen, jongeren (armoedebestrijding) via bv. huiswerkbegeleiding, laagdrempelige ontmoeting, kookactiviteiten, voorlezen bij kleuters, …
  • pro-actief beleid te voeren, onderbescherming tegen te gaan en verborgen noden sneller te detecteren..

De grootste kost betreft loonkost van de netwerkcoördinator.

 

Goesting... 

Hier vindt u het draaiboek zorgnetwerken en tal van ondersteunend materiaal om u verder op weg te helpen.

Zorgnetwerken zijn een sterke lokale praktijk in de strijd tegen onderbescherming. Wil u meer weten over de aanpak van onderbescherming, dan is deze publicatie over "Lokaal proactief kader: Iedereen beschermd." aanbevolen lectuur.

 

Beleidsmakers aan het woord

'Een lokaal bestuur is het aan zichzelf verplicht om iedereen, alle inwoners, te bereiken. Er zouden geen mensen meer uit de boot mogen vallen, niet op het platteland, niet in het centrum. Ik ben in dat kader een grote pleitbezorger van zorgnetwerken, met een sociaal netwerk voor de doelgroep, maar ook een goede samenwerking met allerlei diensten die hun steentje kunnen bijdragen. (…) je moet durven vooruit kijken, 10 -20 jaar verder. Er zal een grote groep mensen in zorg terecht komen. Wat zullen hun noden zijn? Met een project zorgnetwerken anticiperen we daar al op.'
Marieke Cloet, voorzitter OCMW Ieper 

 

'Een nieuw initiatief? Daar is de gemeente en het OCMW van Avelgem altijd voor te vinden.
Avelgem heeft heel wat oudere inwoners. Ze tellen bijna een derde van het totale aantal. De gemeente kent sterke en actieve seniorenverenigingen, en dat is goed. Maar er zijn ook ouderen die niet aan dit verenigingsleven deelnemen. In Avelgem ligt de niet-residentiële ouderenzorg voor het grootste deel in handen van het OCMW. Daarom hebben we ook oog voor de niet-georganiseerde ouderen.
Er wordt nu al heel wat gedaan voor onze ouderen. Al 6 jaar organiseert het zorgnetwerk ZOHRA boodschappen, verjaardagsbezoekjes voor 80-plussers, vervoer, enz. Met groeiend succes, want de inschrijving van de 200ste gebruiker is bijna een feit! ZOHRA is nog lang niet aan het einde van haar mogelijkheden en er is ruimte om hier nieuwe initiatieven aan te breien. Zo is het dorpsrestaurant, vrij uniek voor onze streek, ontstaan.
Sinds mei 2010 wordt elke dinsdagmiddag een verzorgde en gevarieerde maaltijd aangeboden in een gezellig kader, voor een 16-tal senioren, aan een schappelijke prijs. Sinds vorige winter halen de vrijwilligers van ZOHRA ook de minder mobiele restaurantbezoekers op en brengen hen terug thuis.
Een lekkere en gezonde maaltijd, sociaal contact met leeftijdsgenoten en de mogelijkheid om de hulpverleners aan te spreken: dit alles in één beweging is voor veel mensen mooi meegenomen!
Het wekelijkse restaurantgebeuren gaat door in de gemeenschappelijke ruimte van de serviceflats Scheldezicht. Hoe gezellig ook, de plaats is er beperkt. We zoeken daarom voor de toekomst naar een grotere ruimte, zodat we nog meer ouderen kunnen bedienen.'
Trees Vandeputte, voorzitter OCMW Avelgem  

Downloads

 

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Thuis eet ik niet veel. Maar door het gezelschap hier was mijn bord leeg vóór ik het goed en wel besefte.
bezoeker dorpsrestaurant ZOHRABekijk alle quotes