Zorgnetwerken in Vlaanderen

Rond 2005 startten enkele West-Vlaamse lokale besturen in partnerschap met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen met pionierswerk rond zorgnetwerken. Deze initiatiefnemers werkten samen een concrete aanpak uit om in te spelen op de toenemende vragen naar hulp- en dienstverlening bij ouderen, een toename van eenzaamheidsproblematiek en het wegtrekken van dienst- en hulpverlening. Een zorgnetwerk verstevigt het sociaal vangnet en creërt opnieuw een nabijheid van aandacht, hulp en zorg.

Ondertussen zijn er verspreid in Vlaanderen tal van zorgnetwerken actief. Een overzicht vindt u hieronder.

Samenlevingsopbouw zet verder in op de ontwikkeling en ondersteuning van zorgnetwerken in nauwe samenwerking met geïnteresseerde lokale besturen. Samen met Cera wil Samenlevingsopbouw het model van een zorgnetwerk verder bekendmaken en hiervoor nieuwe partnerschappen aangaan.

Is er in uw gemeente ook een zorgnetwerk en vindt u dit niet terug op de kaart, laat het ons hier weten.

Wat hebben ze gemeenschappelijk deze initiatieven? Ze vormen lokaal, in het dorp, de buurt, de gemeente, een netwerk dat samenwerkt met diensten, sleutelfiguren en vrijwilligers. Ze zijn meestal ingebed bij een lokaal bestuur. Doel is maatschappelijk kwetsbare mensen actief op te zoeken, te bezoeken en hen informatie op maat te brengen over  dienstverlening, verenigingsleven en goed  te luisteren naar eventuele noden. En dan... samen aan de slag te gaan met die signalen. Op die manier willen deze initiatieven werken aan sociale netwerken en toegang tot diensten.

Zoeken op de kaart

Zoeken op postcode of gemeente

Zoeken in de lijst van initiatieven

Naam dealer

Adres

 

Telefoon

Zingem Zorgt (ZiZo)

Alfred Amelotstraat 53

9750 Zingem

meer info

Zorgnetwerk Nazareth

Zwanestraat 30

9810 Nazareth

meer info

Zottegem Zorgt (ZoZo)

Deinsbekestraat 23

9620 Zottegem

meer info

Zwalm Zorgt (ZwaZo)

Zuidlaan 36

9630 Zwalm

meer info

Wegwijzers

Spinstersstraat 36

9600 Ronse

meer info

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Mijn ervaring is dat als je met de mensen rijdt, hier of daar naartoe, dat die heel dikwijls meteen volle vertrouwen in u hebben en je heel vlug de open en toe kent van de mensen. Soms zitten de mensen met noden die niet altijd heel goed ingevuld worden.
vrijwilliger ZOHRABekijk alle quotes