Een zorgnetwerk

  • versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie,
  • stimuleert nieuwe sociale contacten en verbindingen in de lokale gemeenschap en
  • draagt bij tot de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Een zorgnetwerk is het netwerk dat tot stand komt tussen het lokaal bestuur, vrijwilligers uit de lokale gemeenschap, het dorp, de buurt en verschillende diensten, sleutelfiguren en verenigingen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Met ondersteuning van een zorgnetwerkcoördinator, bij de meeste zorgnetwerken tewerkgesteld door het lokaal bestuur, werken de verschillende partners aan het actief opzoeken en bezoeken van maatschappelijk kwetsbare mensen, het brengen van informatie op maat, het stimuleren van nieuwe sociale contacten en het aanbieden van diverse vormen van burenhulp. De diensten en activiteiten van een zorgnetwerk zijn aanvullend op het bestaande aanbod.

In de werking is er ook voortdurend aandacht voor het opnemen van een signaalfunctie. Is het aanbod voldoende toegankelijk? Is er effectief wel een aanbod beschikbaar? Zorgnetwerken kaarten signalen uit hun praktijk aan bij beleid en betrokken diensten. Zo werken zorgnetwerken mee aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Zorgnetwerken, dynamische schakels in een zorgzame buurt

Zorgnetwerken kunnen dynamische schakels zijn in een groter geheel van buurtgerichte initiatieven. Ze zijn bvb. goed te verbinden met de werking van een lokaal dienstencentrum en een dorpsrestaurant. 

Zowel in de praktijk als beleidsmatig staat buurtgericht werken sterk in de aandacht.  Een mogelijke invulling van een brede aanpak voor buurtgerichte zorg is te vinden in de visie tekst Buurtgerichte Zorg. 

Meer info

Zelf aan de slag ...

    

   

Samenlevingsopbouw werkte de voorbij jaren samen met lokale besturen en andere partners verschillende werkvormen uit. Allemaal zetten ze sterk in op  het wegwerken van onderbescherming en het versterken van sociale contacten. Deze praktijkervaringen bundelden we in verschillende draaiboeken en een vorming voor vrijwiligers. Voor de brochures, klik in de afbeelding. Hier vindt u een leidraad en presentatie over de vorming.

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

IN DE KIJKER

Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk valt in de prijzen!

Meer info

Thuis eet ik niet veel. Maar door het gezelschap hier was mijn bord leeg vóór ik het goed en wel besefte.
bezoeker dorpsrestaurant ZOHRABekijk alle quotes