Buren voor Buren Kortrijk

Info

Buren voor Buren is een samenwerkingsverband tussen professionele medewerkers en vrijwilligers met de zorg voor de vereenzaamde thuiswonende bejaarde als gemeenschappelijk uitgangspunt. Het wordt zo dicht mogelijk bij de thuiswonenden ouderen gerealiseerd, in alle deelgemeenten van Kortrijk.

Het netwerk wil de krachten bundelen om hoogbejaarde stadsgenoten in staat te stellen om, zolang zij dit wensen en dit menselijk mogelijk en haalbaar is, te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Partners: OCMW Kortrijk, decanaat (parochiale werkingen), ouderenadviesraad (seniorenverenigingen), ziekenzorg CM (ziekenzorgkernen), stad 51 Kortrijk (dienst Welzijn), OCMW Kortrijk ( lokale dienstencentra)

Medewerkers aan dit project

Martine Knockaert

Functie:  Coördinator
Telefoon:  056/24 42 05
Email:  martine.knockaert@ocmwkortrijk.be

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

Thuis eet ik niet veel. Maar door het gezelschap hier was mijn bord leeg vóór ik het goed en wel besefte.
bezoeker dorpsrestaurant ZOHRABekijk alle quotes