Zorgnetwerk Ieper

Info

Zorgnetwerk Ieper is een dorps- en buurtnetwerk dat actief is in Ieper-centrum en de deelgemeenten. Het project wil leefbaar wonen in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving in al zijn aspecten versterken en stimuleren. Het Zorgnetwerk Ieper werkt hiervoor samen met een netwerk van vrijwilligers.
Deze vrijwilligers nemen een sociale- en signaalfunctie op, onder meer bij de verjaardagsbezoeken die ze brengen bij thuiswonende 80-plussers uit hun dorp of buurt.


De zorgconsulenten zijn een aanspreekpunt voor elke (zorgbehoevende of mindermobiele) inwoner uit Ieper. Met elke vraag, zorg of probleem kunnen inwoners terecht bij het zorgnetwerk voor info, advies of administratieve ondersteuning. De zorgconsulenten staan er in voor de opvolging en eventuele begeleide doorverwijzing. 

 

Diensten

  • Verjaardagsbezoekjes aan 80+'ers
  • Bezoekjes
  • Klusjes
  • Telefoonster
  • Info en advies
  • Samen tafelen

Medewerkers aan dit project

Pascal Vancayseele

Telefoon:  057 45 17 80
Email:  zorgnetwerk@ieper.be

Lindsay Mylle

Telefoon:  057 45 17 80
Email:  zorgnetwerk@ieper.be

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

Het feit alleen al dat je iets betekent voor je dorpsgenoten, dat je de mensen gewoon op die manier kan helpen… Soms vraag ik mij af of ik in plaats van aan politiek te doen mij niet beter nog meer had ingezet voor initiatieven zoals NESTOR
vrijwilligster dorpsdienst NESTORBekijk alle quotes