Ondersteuning

Samenlevingsopbouw en Cera werken in het project "Zorgnetwerken verbinden" (juni 2015 - juni 2017) een ondersteuningsaanbod uit op maat van zorgnetwerken. Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (2016) rond dit ondersteuningsaanbod in het kader van dit project is er ook co-financiering vanwege het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen i.s.m. de Sociale Innovatiefabriek.

Een zorgnetwerk opstarten vraagt een goede voorbereiding. Ook de verdere uitwerking en coördinatie van een zorgnetwerk vergt een permanente inzet. Er komt kennis bij kijken op verschillende fronten: outreachend werken, een vrijwilligerswerking uitbouwen, invulling geven aan de signaalfunctie, netwerkvorming met partnerorganisaties, lokale verenigingen en sleutelfiguren, communicatie, doorverwijzing, registratie...

Stapsgewijs ontwikkelen we een aangepast ondersteuningsaanbod op maat van de kernelementen in de werking van een zorgnetwerk.

 

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

Je ziet hoe de vrijwilliger met je kind bezig is, hoe zij dat voorlezen aanpakt, hoe ze samen kleuren en vertellen… Dat inspireert. Onze zoon lag eens te slapen op het moment dat Trees aankwam en ik heb toen een hele tijd met haar gepraat en ook dat deed mij goed.
mama/gebruiker voorlezen bij kleuters door ZOHRABekijk alle quotes