Een zorgnetwerk

  • versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie,
  • stimuleert nieuwe sociale contacten en verbindingen in de lokale gemeenschap en
  • draagt bij tot de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Een zorgnetwerk is het netwerk dat tot stand komt tussen het lokaal bestuur, vrijwilligers uit de lokale gemeenschap, het dorp, de buurt en verschillende diensten, sleutelfiguren en verenigingen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Met ondersteuning van een zorgnetwerkcoördinator, bij de meeste zorgnetwerken tewerkgesteld door het lokaal bestuur, werken de verschillende partners aan het actief opzoeken en bezoeken van maatschappelijk kwetsbare mensen, het brengen van informatie op maat, het stimuleren van nieuwe sociale contacten en het aanbieden van diverse vormen van burenhulp. De diensten en activiteiten van een zorgnetwerk zijn aanvullend op het bestaande aanbod.

In de werking is er ook voortdurend aandacht voor het opnemen van een signaalfunctie. Is het aanbod voldoende toegankelijk? Is er effectief wel een aanbod beschikbaar? Zorgnetwerken kaarten signalen uit hun praktijk aan bij beleid en betrokken diensten. Zo werken zorgnetwerken mee aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Zorgnetwerk en vrijwilligerspunt Zorg en Welzijn Zwevegem

Zorgnetwerk en vrijwilligerspunt Zorg en Welzijn Zwevegem

Voor minder mazen en meer sociaal vangnet.

Meer info

Draaiboek zorgnetwerken & vorming signaleren voor vrijwilligers in zorgnetwerken

  

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen bundelde in 2015 samen met enkele lokale besturen meer dan 10 jaar praktijk in het 'Draaiboek Zorgnetwerken'. Nog in 2015 resulteerde een samenwerking met Thomas More Kempen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk in het vormingspakket signaleren voor vrijwilligers. Dit alles is mogelijk door samenwerking met en financiering van Cera. Voor de brochures, klik in de afbeelding. Hier vindt u een leidraad en presentatie over de vorming.

Zorgnetwerken, dynamische schakels in een zorgzame buurt

Zorgnetwerken kunnen dynamische schakels zijn in een groter geheel van buurtgerichte initiatieven. Ze zijn bvb. goed te verbinden met de werking van een lokaal dienstencentrum. Een voorbeeld hiervan is de mobiele invulling van een lokaal dienstencentrum. Klik op de afbeelding voor de link naar een draaiboek voor het opstarten van een mobiel lokaal dienstencentrum op basis van de praktijkervaring in twee West-Vlaamse gemeenten. klik hier voor het filmpje.

Zowel in de praktijk als beleidsmatig staat buurtgericht werken sterk in de aandacht.  Een mogelijke invulling van een brede aanpak voor buurtgerichte zorg is te vinden in de visie tekst Buurtgerichte Zorg. Laat u inspireren: Hier vindt u deze visietekst.

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

Dankzij het dorpsmoment en de huisbezoeken werden reeds een aantal inwoners met een hulpvraag geleid naar een geschikte dienst. De problemen zijn heel divers. We geven bijvoorbeeld informatie over de energiefactuur, over het sociaal verwarmingsfonds, waar de mensen terecht kunnen voor klusjes of hoe ze aan poetshulp geraken. Alle vragen worden beantwoord op voorwaarde dat de mensen die doorspelen.
Coördinator Netwerk DorpenBekijk alle quotes