Een zorgnetwerk versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, stimuleert nieuwe sociale contacten en verbindingen in de lokale gemeenschap en draagt bij tot de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Dat gebeurt via nauwe samenwerking tussen de netwerkcoördinator, vrijwilligers en lokale actoren. De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Een zorgnetwerk brengt een aanvullend dienstenaanbod dicht bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen. Ze merken ook eventuele verborgen noden op tijdens het uitvoeren van (verjaardags)bezoekjes of allerlei kleine (zorg)taken zoals vervoer, boodschappen, kookactiviteiten, huiswerkbegeleiding, ontmoeting, kleine klusjes zoals was ophangen,... De  vrijwilligers verwijzen, waar mogelijk, door naar de passende dienst en signaleren nieuwe niet-beantwoorde noden. 

Kenmerkend voor de werking van een zorgnetwerk:

  • proactief en outreachend
  • informatiefunctie
  • aanvullende ondersteunende dienstverlening
  • signaalfunctie
  • samenwerking en integrale aanpak
  • maatgericht werken
  • groepsgericht en  buurtgericht werken

 

Welkom op deze website over zorgnetwerken, een initiatief van Samenlevingsopbouw en Cera.

Oost-Vlaamse zorgnetwerken in de kijker

Lokale zorgnetwerken Oost-Vlaanderen vormen een antwoord op de noden en wensen van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Meer info. 

Op 14 juni vindt in Gent het slotmoment "De kleine verhalen van zorgnetwerken" plaats. Meer informatie vindt u hier

Draai-boek voor zorgnetwerken die hun draai zoeken

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen bundelde meer dan 10 jaar praktijk in het 'Draaiboek Zorgnetwerken'. Deze uitgave werd mogelijk gemaakt in samenwerking en met steun van Cera.

Meer info? Klik hier.

 

Zorgnetwerken maken een verschil

Wat zijn zorgnetwerken en wat betekenen ze voor vrijwilligers en gebruikers.
Bekijk hier het verhaal van André (vrijwilliger) en Rebecca (coördinator van dorpsdienst NESTOR)

Zorgnetwerken zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hebt u wat tijd over en wenst u zich zinvol in te zetten, neem gerust contact op met een zorgnetwerk in uw buurt voor een kennismaking. U vindt hier de  lijst met zorgnetwerken.

Sterke praktijk in de strijd tegen onderbescherming

Een zorgnetwerk is een sterke lokale praktijk in de strijd tegen onderbescherming. Zorgnetwerken brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, werken aan toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening, versterken informele netwerken en gaan outreachend te werk. Meer achtergrondinformatie over onderbescherming en het lokaal proactief kader vindt u hier.

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Traject Zorgnetwerken Verbinden

In het traject "Zorgnetwerken verbinden" (juni 2015 - juni 2017) werken Samenlevingsopbouw en Cera samen om het zorgnetwerkmodel verder te ontwikkelen en te verankeren, een ondersteuningsaanbod uit te werken en partnerschappen voor nieuwe doelgroepen aan te gaan.

Meer info

Resultaten & onderzoek

Hoeveel zorgnetwerken zijn er in Vlaanderen? Wat doen ze? Wie is hun doelpubliek en hoe werken ze rond armoedebestrijding? Op deze en nog andere vragen zocht het actie-onderzoek uitgevoerd door HOWEST een antwoord. De resultaten kan u hier lezen.

Sinds halfweg 2015 werken we mee aan het actie-onderzoek rond impactevaluatie van de Sociale Innovatiefabriek. We willen een instrument ontwikkelen dat op een vlotte manier de impact van een zorgnetwerk in beeld brengt, een zogenaamd "impactdashboard" op maat van een zorgnetwerk. Op 29 november 2016 vindt het slotmoment plaats. Meer info volgt najaar 2016.

Dankzij het dorpsmoment en de huisbezoeken werden reeds een aantal inwoners met een hulpvraag geleid naar een geschikte dienst. De problemen zijn heel divers. We geven bijvoorbeeld informatie over de energiefactuur, over het sociaal verwarmingsfonds, waar de mensen terecht kunnen voor klusjes of hoe ze aan poetshulp geraken. Alle vragen worden beantwoord op voorwaarde dat de mensen die doorspelen.
Coördinator Netwerk DorpenBekijk alle quotes