Een zorgnetwerk

  • versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie,
  • stimuleert nieuwe sociale contacten en verbindingen in de lokale gemeenschap en
  • draagt bij tot de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Een zorgnetwerk is het netwerk dat tot stand komt tussen het lokaal bestuur, vrijwilligers uit de lokale gemeenschap, het dorp, de buurt en verschillende diensten, sleutelfiguren en verenigingen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Met ondersteuning van een zorgnetwerkcoördinator, bij de meeste zorgnetwerken tewerkgesteld door het lokaal bestuur, werken de verschillende partners aan het actief opzoeken en bezoeken van maatschappelijk kwetsbare mensen, het brengen van informatie op maat, het stimuleren van nieuwe sociale contacten en het aanbieden van diverse vormen van burenhulp. De diensten en activiteiten van een zorgnetwerk zijn aanvullend op het bestaande aanbod.

In de werking is er ook voortdurend aandacht voor het opnemen van een signaalfunctie. Is het aanbod voldoende toegankelijk? Is er effectief wel een aanbod beschikbaar? Zorgnetwerken kaarten signalen uit hun praktijk aan bij beleid en betrokken diensten. Zo werken zorgnetwerken mee aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Studiedag Week van de Vrijwilliger 2017

Vrijwilligers versterken je buurt

Dinsdag 7 maart 2017
10.00 tot 15.00 uur

Meer info

Draaiboek zorgnetwerken & vorming signaleren voor vrijwilligers in zorgnetwerken

  

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen bundelde in 2015 samen met enkele lokale besturen meer dan 10 jaar praktijk in het 'Draaiboek Zorgnetwerken'. Nog in 2015 resulteerde een samenwerking met Thomas More Kempen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk in het vormingspakket signaleren voor vrijwilligers. Dit alles is mogelijk door samenwerking met en financiering van Cera. Voor de brochures, klik in de afbeelding. Hier vindt u een leidraad en presentatie over de vorming.

Slimmer zorgen voor morgen

Zorgnetwerken kregen in 2014 het Flanders’care project partner label  ‘Slimmer zorgen voor morgen’ voor hun innovatief werk. Meer over zorgnetwerken en Flanders'Care vindt u hier.  Het filmpje over zorgnetwerken dat werd voorgesteld op het 'Slimmer zorgen voor morgen'-forum (22.04.2014) vind je hieronder.

 

Zorgnetwerken, dynamische schakels in een buurtgerichte werking

Zowel in de praktijk als beleidsmatig staat buurtgericht werken sterk in de aandacht. Zorgnetwerken kunnen een dynamische schakel zijn in een groter geheel van buurtgerichte initiatieven. Een sterk voorbeeld hiervan is de mobiele invulling van een lokaal dienstencentrum. Hier vindt u de link naar een draaiboek voor het opstarten van een mobiel lokaal dienstencentrum. Een mogelijke invulling van een brede aanpak voor buurtgerichte zorg is te vinden in de visie tekst Buurtgerichte Zorg. Laat u inspireren: Hier vindt u deze visietekst.

Zorgnetwerken aan het werk

Wil je weten hoe een zorgnetwerk in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. 

Meer info

Samenlevingsopbouw werkt aan zorgnetwerken tegen onderbescherming

Zorgnetwerken werken outreachend, brengen informatie op maat tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, dragen bij tot een ondersteunende omgeving door te werken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening én versterken informele netwerken. Meer info.

Meer info

Om op de trein te stappen, op de autobus te stappen heb ik hulp nodig. Dat is allemaal zeer wijd. En bij ’t afstappen, je zou er bijna moeten afspringen. En met ZOHRA rijd ik naar ’t station en yvette gaat mee. En daar neem ik de trein om bijvoorbeeld eens de familie te bezoeken. Moest ZOHRA niet bestaan, dan kon ik mijn deur niet meer uitkomen.
gebruiker ZOHRABekijk alle quotes